ASK RADIO 002 – LÁ THƯ CHƯA GỬI – NGUYỄN THỊ LOAN

Chuyên mục “Lá thư chưa gửi” của Radio – Kết nối xúc cảm là nơi để các thành viên có lời khó nói, không biết phải giãi bày ở chỗ nào tìm đến. Dù là gửi lời cảm ơn, hay tâm sự những nỗi niềm, dù là bất kì ai, thì chuyên mục này cũng sẵn sàng chia sẻ cùng.

  CẢM NHẬN KHÓA NGHĨ GIÀU LÀM GIÀU 25-26/10/2014

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *