ASK RADIO 004 – GỬI LỜI YÊU – ĐÀO THỊ GẤM

Chị Đào Thị Gấm là người đã làm ở công ty từ những ngày còn nhiều khó khăn, gắn bó và cùng phát triển với Ask cho đến ngày hôm nay. Hãy cùng Ask radio 004 trò chuyện với chị để hiểu rõ hơn về chị Đại phòng kế toán nhé.

 

  ASK RADIO 005 – SUY NGẪM ĐẦU TUẦN – THỨ KHÔNG MUA ĐƯỢC BẰNG TIỀN

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *