Công ty Cổ phần Đào tạo ASK được thành lập với sứ mệnh lớn lao “Truyền cảm hứng và động lực cho Cộng đồng người Việt để khơi dậy khát vọng làm giàu, kiến tạo cuộc sống thịnh vượng và khẳng định vị thế Việt Nam trên bản đồ kinh tế thế giới”.

 

 

  Chương trình “Ưu đãi đặc biệt nhân dịp Genius Print tròn 1 tuổi”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *