TRƯỜNG KINH DOANH ĐỘT PHÁ

Trụ sở Hà Nội

Tầng 4, tòa nhà Láng Trung, số 60, ngõ 850, đường Láng, Hà Nội
Email: [email protected]
ĐT: 04 62 55 3456

  [ASK tuyển dụng] Chuyên viên kinh doanh dự án

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *