Chuyên gia đào tạo tháng 4 và những điều còn đọng lại mãi

Trong 4 ngày ( 04 -07/04/2019) Khóa học “Chuyên gia đào tạo” đã mang lại cho tất cả các học viên những bài học vô cùng giá trị và bổ ích tại T.p Hồ Chí Minh. ASK mong rằng sau khi tốt nghiệp, các Anh( Chị) học viên sẽ luôn là những người tâm trí tài đức ” Trích theo lời của Anh Phạm Ngọc Anh – Chủ tịch ASK Training ”

 

 

 

 

  Phương pháp Đào tạo gia tốc

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *