ASK RADIO 005 – GỬI LỜI YÊU – PHẠM CÔNG HUẤN

Số Gửi lời yêu cuối cùng của năm sẽ đưa mọi người đến tìm hiểu một nhân vật “lão làng”, người giữ nhiệm vụ ghi lại những khoảnh khắc kỉ niệm của Ask. Hãy cùng lắng nghe những chia sẻ của nhân vật ấy nào!

  ASK RADIO 004 – GỬI LỜI YÊU – ĐÀO THỊ GẤM

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *