Hi all,

Để hỗ trợ cho việc kê khai thuế TNCN năm 2018, bộ phận Nhân sự gửi tới toàn thể thành viên trong công ty mẫu văn bản: ỦY QUYỀN QUYẾT TOÁN THUẾ TNCN 2018 
 
Những thành viên đã được công ty chi trả thu nhập trong năm 2018 ( dù thu nhập đến mức chịu thuế hay không chịu thuế ) và nếu có nhu cầu ủy quyền cho công ty quyết toán thuế TNCN 2018 và đủ điều kiện thuộc 1 trong 2 trường hợp sau:
1. Năm 2018 cá nhân chỉ có thu nhập tại công ty CP ĐT ASK
2. Năm 2018 cá nhân có thu nhập tại công ty CP ĐT ASK và có thu nhập vãng lai ở các nơi khác bình quân tháng trong năm không quá 10 triệu đồng/tháng đã được đơn vị trả thu nhập khấu trừ tại nguồn ( khấu trừ 10% ).
 
Nếu có nhu cầu ủy quyền và thỏa mãn 1 trong 2 trường hợp trên:
 
B1: Thành viên in bản cứng văn bản Ủy Quyền
B2: Lựa chọn trường hợp tương ứng và điền thông tin, ký nhận, gửi lại cho BP Nhân sự trước 17:30 thứ Bảy ngày 16/03/2019
Sau thời gian trên, Công ty sẽ không hỗ trợ kê khai quyết toán thuế TNCN 2018 cho các thành viên không Ủy Quyền.
Thanks all,