Dear all,
Bộ phận sự kiện HCM thông báo lịch và địa điểm tổ chức khoá học THỢ XÂY TỔ ẤM như sau:
Lịch học: từ 9h-19h ngày 15/12/2018
Địa điểm: tầng 9, số 62-64 Nguyễn Biểu P1 Q5 TPHCM
Các bộ phận vui lòng cập nhật để thông báo tới học viên.
Thanks all,