Cuộc đời không thiếu những lúc chông gai, thất vọng, ủ dột, chán chường. Nhiều người vì thế mà sinh ra tiều tuỵ, buông xuôi. Nhưng chìa khoá cải biến vận mệnh vẫn luôn nằm trong tay mà họ không hề hay biết. Ghi nhớ 3 điều này, mọi chông gai đường đời đều biến thành nhỏ bé: Tự cao [...]