Dear All!
Do có một chút thay đổi, em thông báo về việc điều chỉnh lịch đào tạo khoá học Wake Up HN Tháng 4/2019 như sau:
   – Lịch cũ: 27-28/04/2019   => Lịch mới: 20-21/04/2019
Các bộ phận cập nhật và có chiến lược điều chỉnh công việc phù hợp nhé.
Thanks all!
TM/BPKD
 Ms. Hảo