Có hai vị hòa thượng ở hai ngôi chùa trên hai ngọn núi gần nhau. Giữa hai ngọn núi có một con sông, mỗi ngày họ đều cùng một lúc xuống núi ra bờ sông gánh nước, lâu ngày họ trở thành bạn bè.Thấm thoắt 5 năm trôi qua, bỗng một hôm vị hòa thượng ởngọn núi bên trái không xuống gánh nước, vị hòa thượng ở ngọn núi bên phải nghĩbụng: “Có lẽ ông ta ngủ quá giờ”, nên trong lòng cũng chẳng để ý lắm.Nhưng không ngờ qua ngày hôm sau vị hòa thượng ở núi bên trái vẫn không xuống núi gánh nước.Một tuần trôi qua, vị hòa thượng bên ngọn núi phải nghĩ bụng: “Bạn ta có lẽ bịbệnh rồi, ta nên đến thăm, xem có thể giúp được gì không.”Nhưng khi đến thăm người bạn già, ông ta thật kinh ngạc. Người bạn già của ông đang tập thái cực quyền trước chùa, chẳng giống dáng vẻ của một người cả tuần chưa uống nước chút nào.Ông ta thấy làm lạ hỏi: “Đã một tuần rồi ông không xuống núi gánh nước, lẽ nào ông không cần uống nước?”

Người bạn dẫn ông ta đi ra sân sau của chùa, chỉ một giếng nước nói: “Hãy lại đây, mỗi ngày sau khi làm xong thời khóa, tôi đều đào cái giếng này, mặc dù nhiều lúc rất bận, nhưng có thể đào được bao nhiêu tốt bấy nhiêu. Nay đào đã đến nguồn nước, tôi không cần phải xuống núi gánh nước nữa”.

 Bài học: Sự nỗ lực của bản thân là không bao giờ thừa, nó là khởi đầu cho những thành công của sau này. Dù hiện tại của bạn còn gặp nhiều khókhăn và gập ghềnh, bạn phải đi những bước nhỏ nhưng đó là những bướcđi vững chắc thì nó sẽ là nền móng để bạn có thẻ xây dựng tương lai tươi sáng cho bản thân mình