Mr Why - Phạm Ngọc Anh là chủ tịch của ASK TRAINING JSC - Tổ chức tiên phong tại Việt Nam trong việc ứng dụng phương pháp đào tạo gia tốc trong các khóa học đào tạo và phát triển con người. Mong muốn của anh là trong tương lai gần, thông qua công việc huấn luyện, đào tạo của [...]